Marketing je proces plánování, stanovování cenové politiky, podpory prodeje a distribuce zboží a služeb s cílem tvořit a směňovat hodnoty a tak uspokojovat cíle nejen jednotlivců, ale i velkých organizací. Na počátku je třeba stanovit si marketingové cíle, cílové segmenty a pozice trhu. K naplnění těchto cílů je důležité zvolit vhodný marketingový nástroj.

Marketingová komunikace, často spojována s pojmem komunikační mix, je jednou z významných a nejvíce viditelných částí marketingového mixu. Využívá celou řadu nástrojů, jako je reklama, podpora prodeje, public relations, výstavy, veletrhy a jiné. Cílem těchto nástrojů je jak informovat, tak ovlivnit naše kupní chování.

Využijte našich marketingových nástrojů a možností k zefektivnění Vaší firemní strategie a komunikace s koncovým zákazníkem. 

 

Servery

BARNEY

 1
 
 
 
 

TONY

 1
 
 
 
 

CLETUS

 1
 1
 1
 
 

Rychlý kontakt

(+420) 724 569 711

Hasskova 95/16, 674 01 Třebíč

kontaktní formulář