Přikládáme velkou důležitost informovat Vás o nových zásadách pro získání souhlasu koncových uživatelů internetových stránek v EU, které vychází z pokynů regulačních orgánů a doporučených postupů.

Tyto zásady jasně stanovují Vaši povinnost získat od 30. 9. 2015 souhlas koncového uživatele s užitím služby cookies na Vašich webových stránkách. Tato změna se bohužel týká i Vaší Webové prezentace, proto prosím věnujte pozornost následujícímu textu.

Co jsou to cookies?

Cookies je označení pro malé množství dat, která WWW server pošle prohlížeči, který je uloží na počítači uživatele.

Proč se používají?

Cookies používají nástroje společnosti Google, které jsou průmyslový standard pro sledování návštěvnosti webu a následnou analýzu dat.

V čem je tedy problém?

Odpovědnost za používání této služby se díky nové směrnici Evropského parlamentu a Rady EU přenáší z Google na provozovatele webových stránek, čímž jsou chráněna osobní data uživatelů. Více vysvětluje Google na stránkách: https://www.cookiechoices.org/ .

Jak vyhovět legislativě?

Jeden z nejčastějších příkladů naplnění legislativy je umístění informačního textu formou úzkého pruhu na vstupní stránce, který bude informovat uživatele Vašich stránek o užívání cookies a nabídnutí souhlasu s používáním této služby.

 

Servery

BARNEY

 1
 
 
 
 

TONY

 1
 
 
 
 

CLETUS

 1
 1
 1
 
 

Rychlý kontakt

(+420) 724 569 711

Hasskova 95/16, 674 01 Třebíč

kontaktní formulář